Hò Mái Nhì Huế

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Trước bến ơ……………ơ…….. chiều chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai cau, ai sầu, ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Ơ…………..ơ……thuyền ai thấp thoáng trên sống, đã đưa câu mái….ơ….ơ…. đưa câu mái đẩy, chạnh lòng…ơ….ơ….ơ….. đưa câu mái đẩy chạnh lòng non ơ… nước non…ơ…. Ơ….

Cùng tác giả Dân Ca