Dân Ca Ba Miền

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa
Rằng tôi lý ối a cây đa
Ải a, ôi à tính tang tình rằng
Cho đôi mình gặp
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a cây đa, tôi lới ối a cây đa

Chẻ tre đan nón, đan nón ối a ba tầm
Rằng tôi lý ối a ba tầm
Ải a, đan ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình đội
Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a tháng giêng
Rằng tôi lới ôi a sáng trăng
Trèo lên quan dốc trèo lên quan dốc ngồi gốc ngồi gốc cây đa

Cùng tác giả Dân Ca

 • Dân Ca
  Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi,…
 • Dân Ca
  Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc…
 • Dân Ca
  [Dân Ca Quan Họ] gấm đây là đôi tay…
 • Dân Ca
  Trước bến ơ……………ơ…….. chiều chiều chiều trước bến Văn…
 • Dân Ca
  Ai ai đem ai đem mà con sáo i…