Dệt Gấm

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

[Dân Ca Quan Họ]


gấm đây là đôi tay vừa thêu
là thêu - em vừa dệt
gấm hoa đôi em dệt.

ớ đôi ba người ơi
đôi em ngồi - em ngồi
em mới lại thêu hoa, hoa hời
hoa hời ru hời tình ru ( ì i)

em thêu này thêu hoa
tay em cầm, cầm thoi đôi em dệt
gấm hoa thêm xinh đẹp
ớ đôi ba người ơi, xinh xinh đà
xinh đà trông lại thêm xinh, hoa hời
hoa hời ru hời tình ru ( ì i)

em thêu này chăn loan tay em vụng
là thêu như gối phượng
cùng màn chăn như gối đệm

ớ đôi ba người ơi, em chưa về
chưa về với bạn tri âm, hoa hời
hoa hời ru hời tình ru ( ì i)

em thương này nhớ ai
nay em đi, là đi tìm bạn
tìm không là không thấy bạn
ớ đôi ba người ơi, trên con đường
trên đường luống nhìn ngẩn ngơ, hoa hời
hoa hời ru hời tình ru ( ì i)

em trông này ngóng ai
nay em chờ, là mai như em đợi
em đi là đi tìm mỏi

ớ đôi ba người ơi, lên trên ngàn
trên ngàn nghe tiếng vượn ru con
ơi hoa hời
hoa hời ru hời tình ru ( ì i)[tiếng hát Thanh Nhàn - Thúy Hường - Lệ Thanh - Phương Bắc]

Cùng tác giả Dân Ca