Lý Con Sáo

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Ai ai đem ai đem mà con sáo i sang sang sang sông ai đem con sáo sang sông tình bằng mà sang sông í i tình bằng mà sang sông í i i. cho cho nên cho nên mà con sáo mà í sổ sổ sổ lồng, cho nên chim sáo sổ lồng tình bằng mà bay xa í i, tình bằng mà bay xa í i

Cùng tác giả Dân Ca

 • Dân Ca
  Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi,…
 • Dân Ca
  Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc…
 • Dân Ca
  Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây…
 • Dân Ca
  [Dân Ca Quan Họ] gấm đây là đôi tay…
 • Dân Ca
  Trước bến ơ……………ơ…….. chiều chiều chiều trước bến Văn…