Ru Con

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Ầu ơ (ơ)
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh theo dzợ bé (ờ)
Ầu ơ (ơ)
Anh theo dzợ bé bỏ bè con thơ
Ầu ơ (ơ)
Con thơ tay ẳm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng
Ầu ơ (ơ)
Tay dắt mẹ chồng mà đầu đội thúng bông

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh trường
(Năm canh trường)
Thức đủ dzừa năm
Hỡi chàng chàng ơi
Ơi hỡi người người ơi
Ơi em nhớ tới chàng
Em nhớ tới chàng

Hãy nín nín đi con
Hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi
Con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh trường
Năm canh trường
Thức đủ dzừa năm
Hỡi chàng chàng ơi
Ơi gỡi người người ơi
Ơi em nhớ tới chàng
Em nhớ tới chàng

Hãy nín nín đi con
Hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi
Con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con

[chép theo Tam Ca Đông Phương Thu Hà - Hồng Vân - Tuyết Hằng]

Cùng tác giả Dân Ca

 • Dân Ca
  Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi,…
 • Dân Ca
  Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc…
 • Dân Ca
  Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây…
 • Dân Ca
  [Dân Ca Quan Họ] gấm đây là đôi tay…
 • Dân Ca
  Trước bến ơ……………ơ…….. chiều chiều chiều trước bến Văn…