Ngồi Tựa Song Đào

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Ngồi rằng ngồi tựa song đào
chứ hỏi người tri kỷ ra vào
ra vào có thấy vấn vương
Gió rằng gió lạnh đêm trường
chứ nửa chăn nửa chiếu
nửa giường để chờ ai ...

Ngồi rằng là rằng ngồi tựa.. .ờ ơ ờ ơ
ngồi tựa cái bên song đào (2)
hỏi người là người tri kỷ ờ ơ ờ ơ
ra vào, ra vào có thấy vấn vương
cô ba đó ơi...ì i
gió lạnh cái đêm đông trường (2)

ừm ưm ừm ưm người ơi người ơi người ơi
ì i ì i người ơi người ơi người ơi

Gió rằng là rằng gió lạnh... ờ ơ
gió lạnh cái đêm đông trường (2)
nửa chăn là chăn nửa chiếu à a à a
nửa giường, nửa giường để đó chờ ai
cô ba đó ơi
gối lẻ có bên loan phòng (2)

gối rằng là rằng gối lẻ... ờ ơ ờ ơ
gối lẻ có bên loan phòng (2)

Đôi ta là ta chỉ quyết
một lòng ta thương mến nhau
cô ba đó ơi
anh sắm cái buồng cau (2)

Anh rằng là rằng anh sắm ờ ơ ờ ơ
anh sắm cái buồng cau (2)

Để xin là xin bác mẹ... ờ ơ ờ ơ
xây cầu, xây cầu cho chữ yêu đương
cô ba đó ơi ì i
kết nghĩa cái bên đá vàng (2)

[chép theo Tam Ca Đông Phương: Thu Hà - Hồng Vân - Tuyết Hằng]

Cùng tác giả Dân Ca

 • Dân Ca
  Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi,…
 • Dân Ca
  Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc…
 • Dân Ca
  Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây…
 • Dân Ca
  [Dân Ca Quan Họ] gấm đây là đôi tay…
 • Dân Ca
  Trước bến ơ……………ơ…….. chiều chiều chiều trước bến Văn…