Cả tuần đều ngoan

 Tác giả : Phạm Tuyên

 Người đăng : nguyenkhoi, 13 năm trước

Thứ hai là ngày đầu tuần
Cháu hứa cố gắng chăm ngoan.
Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm
Ngày nào cũng luôn cố gắng.
Thứ Sáu rồi đến thứ Bảy.
Cô cho bé phiếu “Bé Ngoan”.
Chủ Nhật cả đều vui vì bé ngoan suốt tuần!

Cùng tác giả Phạm Tuyên