Bà Còng Đi Chợ

 Tác giả : Phạm Tuyên

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Bà còng đi chợ trời mưa cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quãng đường đông đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra cái tôm nhặt được trả bà mua rau.

Cùng tác giả Phạm Tuyên