Một cõi đi về

 Tác giả : Trịnh Công Sơn

 Người đăng : administrator, 52 năm trước

b #
Bao nhiêu năm (Em) rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh (Am) quanh cho đời mỏi (Em) mệt
Trên hai vai (C) ta đôi vầng nhật (Am) nguyệt
Rọi suốt trăm (B) năm một cõi đi (Em) về

Lời nào của (G) cây lời nào cỏ (Bm) lạ
Một chiều ngồi (E7) say một đời thật (Am) nhẹ ngày (Em) qua
Vừa tàn mùa (G) xuân rồi tàn mùa (C) hạ
Một ngày đầu (D) thu nghe chân ngựa (B7) về chốn (Em) xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
(Am) Đôi chân ta đi sông còn ở (Em) lại
Con tinh yêu (C) thương vô tình chợt (Am) gọi
Lại thấy trong (B7) ta hiện bóng con (Em) người

Nghe mưa nơi (Em) này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong (Am) ta bay từng hạt (Em) nhỏ
Trăm năm vô (C) biên chưa từng hội (Am) ngộ
Chẳng biết nơi (B) nao là chốn quê (Em) nhà

Đường chạy vòng (G) quanh một vòng tiều (Bm) tụy
Một bờ cỏ (E7) non một bờ mộng (Am) mị ngày (Em) xưa
Từng lời tà (G) dương là lời mộ (C) địa
Từng lời bể (D) sông nghe ra từ (B7) độ suối (Em) khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
(Am) Đôi tay nhân gian chưa từng độ (Em) lượng
Ngọn gió hoang (C) vu thổi suốt xuân (Am) thì
Hôm nay ta (C) say ôm đời ngủ (Am) muộn
Để sớm mai (B7) đây lại tiếc xuân (Em) thì

Cùng tác giả Trịnh Công Sơn