Chiều một mình qua phố

 Tác giả : Trịnh Công Sơn

 Người đăng : administrator, 11 năm trước

b #
Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]
Có khi [Ab] nắng khuya chưa lên [G]
Mà một [G] loài hoa chợt tím [Cm]
Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]
Gót chân [Ab] đôi khi đã mềm [Fm]
Gọi buồn [G] cho mình nhớ tên [Cm]

Chiều qua [Cm] bao nhiêu lần môi cười [Eb]
Cho mình [C] còn nhớ nhau [Fm]
Chiều qua [Cm] bao nhiêu lần tay mời [Eb]
Nghe buồn [Cm] ghé môi sầu. [G]
Ngày nào [Eb] mình còn có nhau [Fm] xin cho dài lâu [G]
Ngày nào [Eb] đời thôi có nhau [Fm] xin người [G] biết đau. [Cm]

Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]
Gió ơi [Ab] gió ơi bay lên [G] để bụi đường [G] cay lòng mắt [Cm]
Chiều một mình [Cm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]
Áo xưa [Ab] chưa quen phong trần [Fm]
Đợi mùa [G] thu vàng áo thêm. [Cm]

Chiều một mình [Fm] qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Bbm]
Bước chân [C#] nghe quen [C] cũng buồn [Bbm]
Lạy trời [C] xin còn [C#] tuổi xanh [Fm]
Còn một mình [Cm] trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em [Fm]
Ngoài kia [Ab] không còn nắng mềm [G]
Ngoài kia [Fm] ai [G] còn nhớ tên [Cm] (2 times)

Cùng tác giả Trịnh Công Sơn