Cát bụi

 Tác giả : Trịnh Công Sơn

 Người đăng : administrator, 11 năm trước

b #
Hạt bụi [Gm] nào hóa kiếp thân tôi.
Để một [Cm] mai vươn hình hài lớn [Gm] dậy
[D7] Ôi cát bụi tuyệt [Cm] vời
Mặt trời [D7] soi một kiếp rong [D7] chơi

Hạt bụi [Gm] nào hóa kiếp thân tôi
Để một [Cm] mai tôi về làm cát [Gm] bụi
[D7] Ôi cát bụi mệt [Cm] nhoài
Tiếng động [D7] nào gõ nhịp không [Gm] nguôi

Bao nhiêu [G] năm làm kiếp con [G] người
Chợt một [G7] chiều tóc trắng như [Am] vôi
Lá [C] úa trên cao rụng [D7] đầy
Cho trăm [Em] năm vào chết một [Gm] ngày

Mặt trời [Gm] nào soi sáng tim tôi
Để tình [Cm] yêu xay mòn thành đá [Gm] cuội
[D7] Xin úp mặt bùi [Cm] ngùi
Từng ngày [D7] qua mỏi ngóng tin [D7] vui

Cụm rừng [Gm] nào lá xác xơ cây
Từ vực [Cm] sâu nghe lời mời đã [Gm] dậy
[D7] Ôi cát bụi phận [Cm] này
Vết mực [D7] nào xóa bỏ không [Gm] hay...

Cùng tác giả Trịnh Công Sơn