Xuống đường

 Tác giả : Lưu Hữu Phước

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Xuống đường xuống đường đập tan mọi xích xiềng quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền. Miền Nam quê hương ta sống nô lệ trăm năm qua nào vùng lên thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi cùng tiền phong quyết thắng ta lên đường giành cuộc sống, cầm tầm vong cầm gạch đá dù phải hy sinh ta nào sá giành lấy chính quyền về tay nhân dân.

Xuống đường xuống đường đập tan mọi xích xiềng quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền. ngàn năm nhân dân ta quyết bảo vệ non sông xưa. Bạch Đằng Giang giương oai linh chiến thắng Điện Biên quang vinh Sài Gòn Huế có thấy chăng sôi căm thù máu trả máu cùng tòan dân diệt giặc Mỹ dù đạn bom ta không sợ chi giành lấy chính quyền về tay nhân dân

Xuống đường xuống đường đập tan mọi xích xiềng quyết kết đòan tiến lên giành chính quyền ngoại ô ai nghe chăng súng vang dậy vây xâm lăn bọn giặc đang rên la khắp phố phường ta xông ra lửa đạn cay mũi lưỡi lê ngăn sao được những người vì nước một người dân mười người tiến triệu thanh niên đang vùng lên giành lấy chính quyền về tay nhân dân

Cùng tác giả Lưu Hữu Phước

 • Lưu Hữu Phước
  Chi Lăng, Chi Lăng Tiếng ai hò reo vang…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Nguyễn Thành Nguyên Đây Bạch Đằng Giang sông…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Việt Tiên Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời : Hoàng Mai Lưu 1. Trên sông chơi…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Hoàng Mai Lưu Đêm khuya âm u Ai…