Hội Nghị Diên Hồng

 Tác giả : Lưu Hữu Phước

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Lời: Việt Tiên


Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuôn giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán nghìn thu
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Người nào hào hùng! Nên hòa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
Ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời.

Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường lòng mong tâu đến long nhan
Dòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!

Đường còn dài
Hồn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu
Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

Hỏi: Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Đáp: Quyết chiến!

Hỏi: Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Đáp: Quyết chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh

Hỏi: Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Đáp: Hy sinh!

Hỏi: Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Đáp: Hy sinh!

Thề liều thân cho sông núi

Muôn năm lừng uy!!

Cùng tác giả Lưu Hữu Phước

 • Lưu Hữu Phước
  Chi Lăng, Chi Lăng Tiếng ai hò reo vang…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Nguyễn Thành Nguyên Đây Bạch Đằng Giang sông…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời : Hoàng Mai Lưu 1. Trên sông chơi…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Hoàng Mai Lưu Đêm khuya âm u Ai…
 • Lưu Hữu Phước
  Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên…