Xếp bút nghiên

 Tác giả : Lưu Hữu Phước

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu
Xếp bút nghiên coi thường công danh như phù vân
Sơn hà xao xuyến tiến ta tiến
Một lòng yêu non sông vì dân ta liều thân
Thấy đoàn ta tiến tới nước non chào mời

Thẹn thay đời nhàn cư, thẹn thay vui yêu đương
Lúc quê hương cần người
Giũ ngàn tơ vương, giã trường lên biên
Hồn Việt Nam hùng thiêng từ ngàn xưa bừng chuyển
Kêu ta lên đường cứu quốc gia

Cùng tác giả Lưu Hữu Phước

 • Lưu Hữu Phước
  Chi Lăng, Chi Lăng Tiếng ai hò reo vang…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Nguyễn Thành Nguyên Đây Bạch Đằng Giang sông…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Việt Tiên Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời : Hoàng Mai Lưu 1. Trên sông chơi…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Hoàng Mai Lưu Đêm khuya âm u Ai…