Cô gái vót chông

 Tác giả : Hoàng Hiệp

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

Như bao cô gái ở trên non.
Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon.
Tay vót chông miệng hát không nghỉ.
Như bao cô gái ở trên non.
Như bao cô gái ở Tây Nguyên.

Ai nhanh tay vót bằng tay em?
Chim hót không hay bằng tiếng hát em.
Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù,
xiên thây quân cướp nào vô đây,
xiên thây quân cướp nào vô đây.

Còn giặc Mỹ cọp beo,
khi còn giặc Mỹ cọp beo.
Em chưa ngừng tay vót chông rào buôn rẫy.
Nhưng mai đây giặc chạy rồi,
tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.

Ê... chân ta đi chưa nghỉ trời chưa xanh,
em còn vót chông nhiều làm cạn bẫy.
Ê... quân xâm lăng gian ác bay muốn vào,
mũi chông sẵn sàng đây,
chờ bọn bay diệt bọn bay.

Cùng tác giả Hoàng Hiệp