Thiếu Sinh Việt Nam

 Tác giả : Lưu Hữu Phước

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

Thiếu sinh VN tiến lên họp đoàn.
Trong đời mới, đi đầu gieo nguồn sống.
Hồn non sông hướng đưa trẻ VN.
Bầu nhiệt huyết đã hẹn thề phút thành công.
Tâm hồn trẻ thơ đẹp quá trăng rằm.
Đời người sáng quắc ánh thiều còn thua.
Trên làn trán ngọc khí thieng gieo mầm.
Dồn trong tâm huyết sức mạnh ngàn xưa.
Thiếu sinh! Thiếu sinh!
Chân bền chân, gan bền gan không nhụt chí.
Tương lai tổ quốc ở tay chúng mình.
Nhiệm vụ thiêng ấy lo trọn hết tình.
Thiếu sinh! Thiếu sinh!
Tia bình minh khơi lửa thiêng gây hùng khí.
Trời Việt rạng sáng lung linh uy cường.
Thiếu sinh đất Việt hùng liệt bốn phương.

Cùng tác giả Lưu Hữu Phước

 • Lưu Hữu Phước
  Chi Lăng, Chi Lăng Tiếng ai hò reo vang…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Nguyễn Thành Nguyên Đây Bạch Đằng Giang sông…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Việt Tiên Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời : Hoàng Mai Lưu 1. Trên sông chơi…
 • Lưu Hữu Phước
  Lời: Hoàng Mai Lưu Đêm khuya âm u Ai…