Đêm Ả Ðào

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Ðèn mờ như ánh sao rơi
Ðời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì
Thời gian ngừng lại không biết
Chơi vơi đắm đuối hàng mi, hàng mi chập chờn
Nào say đi em! nào say đi em ư ...
Say cho đất trời ngả nghiêng, ngả nghiêng
Say cho quên hết u sầu rồi mai ai biết
Tình mình, tình mình về đâu
Ta nâng ly nữa đi em
Kẻo rồi quá muộn,
Kẻo đêm, kẻo đêm sắp tàn ừ ư ừ ư

Ðèn mờ như ánh sao rơi
Ðời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì
Thời gian ngừng lại không biết
Chơi vơi đắm đuối hàng mi, hàng mi chập chờn
Nào say đi em! nào say đi em ư ...
Say cho đất trời ngả nghiêng, ngả nghiêng
Say cho quên hết u sầu rồi mai ai biết
Tình mình, tình mình về đâu
Ta nâng ly nữa đi em
Kẻo rồi quá muộn
Kẻo đêm, kẻo đêm sắp tàn[Album Ngọc Anh: Gửi một tình yêu - Tình khúc Phú Quang]

Cùng tác giả Phú Quang