Biển Ngày Mưa

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Biển xa vắng chìm trong gió mưa
Từng con sóng từng con sóng vỗ bờ
Về t́m trên cát tình không dấu mờ
Bờ cát ướt làm sao có đá tạc vọng phu

Mưa giăng trên biển
Mắt ướt hoen mờ biển ướt mưa
Sao anh không hẹn vẫn biết ước hẹn chuyện cũ xưa
Sao anh không trở lại
Sóng vỗ buồn tủi biển thiếu anh
Gió dẫu không lời vẫn nhớ thương hoài ngày đêm thổi mãi

Biển xa khuất chìm trong gió mưa
Biển vẫn hát từng con sóng vỗ bờ
Bài tình ca ấy giòng mưa mát lạnh
Ngồi trên cát làm sao như đá tạc vọng phu

Mưa giăng trên biển
Mắt ướt hoen mờ biển ướt mưa
Sao anh không hẹn vẫn biết ước hẹn chuyện cũ xưa
Sao anh không trở lại
Sóng vỗ buồn tủi biển thiếu anh
Gió dẫu không lời vẫn nhớ thương hoài ngày đêm thổi mãi

Biển xa khuất chìm trong gió mưa
Biển vẫn hát từng con sóng vỗ bờ.

Cùng tác giả Phú Quang