Bụi Phấn

 Tác giả : Vũ Hoàng

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

(nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Lê Văn Lộc)


Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ

Cùng tác giả Vũ Hoàng