Bản Tango Thời Cắp Sách

 Tác giả : Đoàn Bổng

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Rồi ngày mai đây ta chia tay.
Bạn ơi ! Xin chớ quên nơi này.
Nơi đây đã in sâu bao kỷ niệm.
Về những tháng năm đèn sách đêm ngày.
Ngày mai dầu xa nơi đây.
Màu tím thủy chung không bao giờ phai.
Không bao giờ phai tình thày trò.
Không bao giờ phai tình bạn bè.
Không bao giờ phai một mối tình.
Yêu không nói, không nói bằng lời.

Cùng tác giả Đoàn Bổng

  • Đoàn Bổng
    Thế giới hát về Người. Việt Nam hát về…