Hát về người

 Tác giả : Đoàn Bổng

 Người đăng : huyenmy, 12 năm trước

Thế giới hát về Người.
Việt Nam hát về Người.
Bao nhiêu năm qua những bài ca hay nhất của Việt Nam.
Là những bài ca về người là những bài ca viết bằng trái tim
trong muôn câu ca những lời ca vang khắp trời năm châu.
Là những lời ca về người là những bài ca viết bằng ước mơ, viết bằng ước mơ.
làlalala lálàlála làlalala làlalala

Trong gian lao, trong dựng xây, trong tù ngục và trong chiến thắng
muôn con tim hát về người bằng niềm tin tất thắng sáng ngời. Bao đau thương, bao niềm vui bao nụ cười và bao nước mắt muôn con tim kết thành lời thành độc lập tự do muôn đời. Cùng hát lên muôn lời hát về người Hồ Chí Minh.
Hát tên người Hồ Chí Minh. Hát tên người Hồ Chí Minh.
làlalala lálàlála làlalala làlalala

Trong gian lao trong dựng xây trong tù ngục và trong chiến thắng
muôn con tim hát về người bằng niềm tin tất thắng sáng ngời.
Bao đau thương, bao niềm vui, bao nụ cười và bao nước mắt
muôn con tim kết thành lời thành độc lập tự do muôn đời.
Cùng hát lên muôn lời hát về người Hồ Chí Minh.
Hát tên người Hồ Chí Minh. Hát tên người Hồ Chí Minh.

Cùng tác giả Đoàn Bổng