Quên Thời Gian

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Mời em vào quán thời gian
Chạm lý kiếu, uống làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau luồn gió lùa rét câm
Mời em vào quán không năm
Để nghe nỗi nhớ ướt đẫm cánh tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
Môi chợt đắng niềm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đó em

Cùng tác giả Phú Quang