Trước Mồ Cha

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Một mình con trước mồ cha
Chiều chưa xuống đã sương sa ướt đầu
Cha nằm một cõi xa xăm
Hắt hiu nắm cỏ âm thầm nắng mưa
Thoảng cơn gió từ ngàn xưa
Bao nhiêu buốt lạnh lùa vào tim con
Đôi mươi năm tháng mỏi mòn
Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không
Cha nằm giữa cõi mênh mông
Trên mồ gió vẫn nhớ tàn ngẩn ngơ
Dòng sông vẫn chảy bơ vơ
Cõi đời cát bụi mịt mù cha ơi

Cùng tác giả Phú Quang