Hai chị em

 Tác giả : Hoàng Vân

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình hai chị em trên hai trận tuyến anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang trang sử vàng chống Mỹ cứu nước sáng ngời tên cô gái Việt Nam. Hỡi ai đã đi năm châu bốn biển mà hỏi có gì đẹp trong cô gái Việt Nam đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ thời đại chúng tôi thật là vẻ vang từng cây lúa từng cây súng dâng tự hào cùng cô gái Việt Nam
Hỡi ai đã đi năm châu bốn biên đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ dạn dày gió sương dạn dày súng bom, từng con số từng câu hát đã trả lời cho cây lúa Việt Nam.

Tay không cướp bót giết giặc trừ gian một sương hai nắng đi vạt dưới bom đạn mỗi trận thắng em nghe chị hát được mùa lúa chín nghĩa và tình sâu em hiểu rằng mỗi gánh thóc mới có mồ hôi lẫn xương máu của ta. Hỡi ai có đi vô trong chiến trường hỏi rằng giữa mùa này hoa may có nở chưa?! đẹp lắm hoa ớ hoa nở khắp chốn mùa hoa chiến công nở rộ khắp nơi, từng thôn xóm từng đường phố đang chuyển mình cho lúa thóc vượt lên. Hỡi ai có xa quê ta Thái Bình hỏi rằng lúa vụ mùa năm nay có đẹp không nhiều thóc lắm cánh đồng chống Mỹ cả niềm Bắc ta được mùa lúa vui mừng chị nhé mừng em nhé tan giặc về em hát chị nghe.

Cùng tác giả Hoàng Vân