Lữ khách sông Hồng

 Tác giả : Trần Tiến

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Kìa bóng ai về cát đỏ sương.
Chiều gió mâu ngàn bóng tịch dương
Lữ khách sông Hồng còn đi mãi
Trời đất mang mang cõi hồng hoang.
Một cánh chim bằng áo tả tơi
Đường kiếm giang hồ bỗng lẻ loi
Lữ khách sông Hồng lòng tê tái
Chiều tím hoa may chiều tím bay.
Có ai về trong gió trong mây
Có ai buồn say ngất say ngây
Có ai ngồi nghe gió heo may, đợi chờ
Kìa khách má hồng hóa vọng phu
Để lối xưa mờ nét họa thư
Lữ khách sông Hồng tìm đâu đó
Còn có ai người như thế ư?
Còn nước non người áo vải xưa
Còn chiếu Tao Đàn bóng đổ thơ
Lữ khách sông Hồng về viễn xứ
Đèn thắp đêm mờ, đèn thắp mơ ...

Cùng tác giả Trần Tiến