Chuyện Tình Sông Hương

 Tác giả : Đynh Trầm Ca

 Người đăng : zizi228, 14 năm trước

Một sớm anh đi không lời giã từ
Để cho Huế buồn huế giận nghìn thu
Nghìn thu dòng tóc buông dỗi hờn
Về nghe gió qua lòng lanh lạnh từng cơn nhớ mong

Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn
Và em hãy còn bé dại lòng son
Tại anh thề thốt chi? Lỗi thề,
Chừ sông nước nghe rồi
Tội tình em đợi chờ

Đêm nay trăng về vọng tiếng ai hò
Chợt nghe như hờn như oán
Ai ơi! Kiếp hoa tàn trên bến sông
Tháng ngày mong mỏi mong mòn
Vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương!

Từ đó sông Hương biết hờn biết giận
Mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng
Tình yêu chừ hoá ra oán hờn
Vì anh trót sai lời hẹn hò chi Huế ơi

Cùng tác giả Đynh Trầm Ca