Người mẹ Quảng Nam

 Tác giả : Doãn Nho

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

À ơi ơ ơ ..ơ ơ Bao nhiêu lá rụng (ơ) trên rừng, bao nhiêu rào rạt sóng lừng biển khơi, bao nhiêu sao sáng trên trời, bấy nhiêu tình mẹ. À ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Bấy nhiêu tình mẹ một đời mà thương con ơ ơ ơ.
Chín bát hương, chín bát hương chín khúc ruột tái tê. Chín con ra đi không một đứa trở về. Giọt lệ chảy dài như dòng sông quê mẹ. Nỗi đau chất (ơ) chồng cao tựa Trường Sơn.
Nén nỗi đau, nén nỗi đau trước muôn vàn nỗi đau. Tóc tang thương đau đến từng ngõ từng nhà. Mộ nối hàng dài như vô tận. Lũy tre làng chở che những nghĩa trang.
Ôi mẹ yêu thương mẹ yêu thương. Trong chiến tranh chúng con chia lửa, hòa bình về lại chung tay dựng xây. Cả nước đi bên đất Quảng anh hùng và chúng con đã về đây ngã đầu vào gối mẹ. Cho lòng mẹ hiền ấm mãi những lời ru...
À ơi ơ ơ ..ơ ơ... Cho lòng mẹ hiền ấm mãi những lời ru...Mẹ yêu thương mẹ anh hùng. Mẹ của con cả nước tự hào, ôi người mẹ Quảng Nam.

Cùng tác giả Doãn Nho