Một Thoáng Em Về

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Đêm qua mộng đến, ồ, còn được thấy em.
Rượu ta không uống mà thân ta say mềm
Đàn ta không có mà hồn ta ca hát
Biển đời sóng gió, mà biển lòng ta chợt thấy rất êm.

Đêm qua mộng đến, dù chỉ là thoáng thôi.
Mà ta như ngỡ là cơn mơ muôn đời.
Mật ai không rót, mà miệng ta đâu hớp
Vị đời đắng ngắt, mà mật nào ngọt lịm cả vành môi.

Đời còn mộng là đời còn đẹp
Em còn về là đời còn vui
Chim còn hót là đời còn hát
Mây còn trời là đời còn tươi
Và hoa còn cười là đời còn thơm.

Đêm qua mộng đến, dù chỉ là một thoáng thôi.
Mà ta như ngỡ là cơn mơ muôn đời
Mật ai không rót, mà miệng ta đâu hớp
Vị đời đắng ngắt, mà mật nào ngọt lịm cả vành môi.

Đàn ta không có, mà hồn ta ca hát.
Biển đời sóng gió, mà mật nào ngọt lịm cả vành môi.
Mật ai không rót, mà miệng ta đâu hớp
Vị đời đắng ngắt, mà mật nào ngọt lịm cả vành môi

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ