Một Lần Cuối

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em,
một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi.
Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh,
một lần cuối, như những lần đó xa xôi.
Anh nắm tay em, anh nắm tay em,
một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
để còn thấy đời êm lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !

Thế là héo hắt cho nhau!
Thế là nước mắt đêm thâu!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu

Thế là tiếng khóc thiên thâu!
Thế là mãi mãi thương đau!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau

Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe,
một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi.
Anh chết trong mắt em!
Anh chết trong mắt em, một lần cuối!
như những lần đó xa xôi.

Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em,
một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
để còn thấy lòng run lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !

Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em,
một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
để nhìn thấy tình yêu lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi

Một lần cuối cùng thôi, em ơi !
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ