Màu Hoa Thiên Lý

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Đời đời còn nhớ hoài
Đời đời còn nhớ
Bao cánh hoa nghèo
thứ như đem mộng mơ vào lòng

Chiều xưa dưới giàn hoa này
Mẹ tôi thường hay lần đến
vuốt tóc tôi những khi tôi buồn
Chiều xưa dưới giàn hoa này
Người em thường hay tìm đến
nói với tôi những câu êm đềm

Kỷ niệm nào êm êm
bằng những chiều bên giàn thiên lý
Một chiều biệt ly
phấn ghi mái nghèo ôm đàn ra đi
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
Nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa

Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bòi
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
Xót thương tôi bướm không trả lơì

Kỷ niệm nào êm êm
bằng những chiều bên giàn thiên lý
Một chiều biệt ly
phấn ghi mái nghèo ôm đàn ra đi
Đẫu rằng xa xôi quê nhà
Nhớ hoài không sao phai nhòa
Chiều trắng mùi nắng màu hoa

Chiều nay tôi về chốn này
Bèn ra giàn hoa ngày ấy
Vắng bóng ai cánh hoa quên cười
Lòng tôi nhớ người tơi bòi
Ngẩn ngơ hỏi thăm đàn bướm
Xót thương tôi bướm không trả lời
Nước mắt rơi, nước mắt rơi
vì vắng màu hoa xưa

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ