Kinh Chiều

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Chiều lại chiều nghe vẳng tiếng, tiếng kinh buồn
Chiều lại chiều nghe vọng đến,
những hồi chuông, câu kinh buồn
Chiều lại chiều vang trong lòng nhân dân mình
miệt mài cầu, cầu xin
Đang miệt mài cầu xin Xin yêu thương

Chiều lại chiều không còn nến thắp giáo đường
Chiều lại chiều nghe đại bác át hồi chuông
những kinh buồn
Chiều lại chiều vang vang đều,
dưới ánh hồng ngọn đèn hỏa châu
Dân mình nguyện cầu, cầu xin xin yên vui

Lời nguyện cầu ấy gây cho nhau niềm tin
Lời nguyện cầu ấy gây cho nhau tình yêu
Kinh chiều, Kinh chiều
Ôi những lời như van xin trời và đời

Lời nguyện cầu ngay cỏ lá cũng bùi ngù
Lời nguyện cầu ngay sỏi đá cũng lệ rơi
Lời nguyện cầu xa xa vời
Lời nguyện cầu vang lên trời đi sâu vào,
vào lòng người và tôi
Ôi lời nguyện cầu từ lâu Xin thương nhau

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ