Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá???
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ
thấy riêng ta??
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến .
Một người mang mong chờ sầu tím không gian.
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm.
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp
bước lang thang.
Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng.
Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không
Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng
Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến???
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên???
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến???
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ
thấy riêng em

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ