Diễm Tình

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 15 năm trước

Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới
cho anh mối tình ngọt như con suối ngon
như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang
diễm tình mang mang

Rồi anh hết buồn từ khi em tới
cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm xinh
như dáng hồng êm như nhạc vàng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang
diễm tình mang mang

Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng
Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi
Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai,
vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi

Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới
khi anh biết rằng tình em mang tới
không chi sánh bằng không chi đẹp bằng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang
diễm tình mang mang

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ