Đêm Buồn

 Tác giả : Hoàng Thi Thơ

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Đêm buồn về con chim lên tiếng hát
Ta bồi hồi thấy lòng nhớ xót xa
Đêm buồn về hồn ta đi như lạc
Vào cõi trời nào một mình em với anh

Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát
Nghe giọng buồn ta thường nhớ tới ai
Đêm buồn về hồn bao la sa mạc,
Và đêm buồn về một mình ta với ta

Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó?
Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô!
Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ
Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta

Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ