Tuổi trẻ sôi nổi

 Tác giả : Nhạc Nga

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ.
Bàn tay son sắc giương cao ngọn cờ.
Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta.
Lời ca muôn ngàn năm chói lòa.
Dù sương gió tuyết rơi,
dù trống vắng trăng sao giữa trời.
Kìa trái tim với tiếng ca,
giúp ta nhịp chân bước đường xa.

Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên.
Còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hàng.
Ngực còn đập theo tiếng nhịp sống chung.
Bền gan ta cùng đi đến cùng.
Dù sương gió tuyết rơi,
dù trống vắng trăng sao giữa trời.
Kìa trái tim với tiếng ca,
giúp ta nhịp chân bước đường xa.

Cùng tác giả Nhạc Nga