Ai Nói Yêu Em Đêm Nay

 Tác giả : Trần Thiện Thanh

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Ai nói yêu em đêm nay?
Ai nói yêu em đêm mai?
Ai sẽ yêu em sau này?
Son phấn nào giết ngây thơ?
Ánh đèn nào màu đơn côi?
Lệ sao nhiều hơn mưa lũ

Ai dìu bước em đêm nay?
Ai dìu bước em đêm mai
Ai dìu bước em tương lai?
Nhịp chân nào đưa rã rời?
Ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc
Thương cho người một kiếp vô duyên

Rồi từng đêm từng đêm
Qua biết tay bao người
Một lần son nhạt môi
Cay đắng thêm trong đời

Tàn một đêm vui
Bẽ bàng một mình ai
Nghe như trong lòng
Giông tố đang cuốn xô

Ai nói yêu em đêm nay?
Ai nói yêu em đêm mai?
Ai sẽ yêu em sau này?
Khi xế chiều phấn son phai
Rã rời cuộc đời buông tay
Ai nói yêu em đêm nay?

Đời chẳng mong chờ ai
Sao đến trong tay người
Đời chẳng ai thèm mong
Sao vấn vương tơ chùng

Tàn một đêm sâu
Xóa một bàn cờ vui
Tương lai tan thành
Sương kín trên phố khuya

Ai nói yêu em đêm nay?
Ai nói yêu em đêm mai?
Ai sẽ yêu em sau này?
Khi xế chiều phấn son phai
Rã rời cuộc đời buông tay
Ai nói yêu em đêm nay?

Cùng tác giả Trần Thiện Thanh