Hò Kéo Gỗ Bạch Đằng Giang

 Tác giả : Văn Cao

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

(1941)

Vivace maestoso
2/4

1.
Dô tà, Dô ta hò dô ta
Dô ta ơ ..hò dô ta ơ ...hò dô ta
Cùng ư nhau ý a ý a chung hết lòng
Xa ý a.. ý a... hò ơi trên sóng Bạch Ðằng trên sóng Bạch Ðằng
Kìa xa xa là xa bao ức vạn vạn quân thù
Hò dô ta !
Anh em ta ớ hò dô ta gây sức hùng Bạch Ðằng Giang
Anh em ta ớ hò dô ta ghi nhớ lòng lòng trung chính
Hò dô ta !
Làm ư sao ý a.. ý a ...là ư sông trôi máu thù
Trên khúc sông này, sông này còn ghi dấu xưa
Anh em ta hò dô ta gây sức hùng Bạch Ðằng giang giết lũ tham tàn

2.
Dô ta . Dô ta là hò dô ta
Dô ta ơ... hò dô ta ơ.... hò dô ta
Thế ư chung ý a ý a đem hết tài
Ra giết quân giết quân ngoại xâm
Trên sóng Bạch Ðằng trên sóng Bạch Ðằng

Dù quân Nguyên là Nguyên đông gấp bội bội không sờn
Hò dô ta !
Anh em ta ơ hò dô ta ghi nhớ hịch truyền đêm nao
Anh em ta ơ hò dô ta ghi nhớ ghi nhớ nguyền nguyền quyết thắng
Hò dô ta !
Ngày ư mai ý a... ý a ...cùng quân Nguyên thi sức hùng
Trên nước Nam này Nam này thề không sống chung
Anh em ta hò dô ta gây sức hùng Bạch Ðằng Giang giết lũ tham tàn

Cùng tác giả Văn Cao