Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối

 Tác giả : Vũ Thành An

 Người đăng : administrator, 14 năm trước

Nhớ rất nhiều câu chuyện đó,
ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày được gặp em,
hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa,
mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu

Này em hỡi con đường em đi đó,
con đường em theo đó
chắc qua bao lênh đênh,
bao gập ghềnh
có làm hiu hắt
có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
Này em hỡi con đường em đi đó
con duong em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau

Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời

Cùng tác giả Vũ Thành An