Hương thầm

 Tác giả : Vũ Hoàng

 Người đăng : administrator, 53 năm trước

b #
Khung cửa [Cm] sổ hai nhà cuối [Ab] phố
Chẳng hiểu vì [G] sao không khép bao [Cm] giờ.
Đôi bạn ngày [Fm] xưa học chung một [Ab] lớp
Cây bưởi sau [D7] nhà ngan ngát hương [G7] thơm.
Giấu một chùm [Bb] hoa trong chiếc khăn [Cm] tay.
Cô bé ngập [Fm] ngừng sang nhà hàng [Ab] xóm
Bên ấy có [Cm] người ngày mai ra [Bb] trận,
Bên ấy có [G] người ngày mai [D7] đi [G7] xa.

Nào ai [Cm] đã một lần dám [Ab] nói.
Hương bưởi [Eb] thơm cho lòng bối [Fm] rối.
Cô [Fm] bé như chùm hoa lặng [Cm] lẽ.
Nhờ hương [Bb] thơm nói hộ tình [Ab] yêu.

Hai người chia [Bb] tay sao chẳng nói điều [Cm] chi?
Mà hương [Eb] thầm theo [Bb] mãi bước người [Cm] đi?
Hai người chia [Fm] tay sao chẳng nói điều [Bb] gì?
Mà hương [G] thầm vương vấn [G] mãi người [Cm] đi!

Cùng tác giả Vũ Hoàng 

  • Vũ Hoàng
    Khi (C) Thầy viết bảng bụi (F)…
  • Vũ Hoàng
    Ngày mai [A] tôi sẽ lên đường…