Hổng dám đâu

 Tác giả : Chưa Xác Định

 Người đăng : administrator, 53 năm trước

b #
Trên [A] cành cao chim hót [F#m] mời em [D] chơi giữa vườn xuân [E7]
Bao [Bm] bạn thân lấp ló gọi em [E7] tung tăng sân nhà [A]
Đá bóng [F#m] với đá cầu, nhảy dây [Bm] bắn bi trốn tìm [E7]
Ôi hấp dẫn [Bm] tuyệt vời [C#m] nhưng mà [E] em hổng dám đâu [A]

Hông dám đâu [A] , em còn phải học bài [F#m]
Hông dám đâu [Bm] , em còn [E] phải làm bài [A]
Sao khó ghê [F#m] !Mai mình phải ôn bài [Bm]
Hông dám đâu [E7] , hổng dám đâu… [A]

Cùng tác giả Chưa Xác Định