Hoa sữa

 Tác giả : Hồng Đăng

 Người đăng : administrator, 53 năm trước

b #
Em vẫn [A7] từng đợi anh [Dm]
Như hoa [Dm] từng đợi nắng [F]
Như gió [Gm] đợi rặng phi lao [C]
Như trời cao [A7] mong mây trắng [Dm] [D7]

Anh vẫn [Gm] từng đợi em [Bb]
Trên những [Dm] chặng đường quen [F]
Tiếng hát ai xao động [C]
Thoáng mùi hoa [Dm] êm [F] đềm [A7]

Kỷ niệm ngày xưa [Dm] vẫn còn đâu đấy [C7]
Những bạn bè chung [Em7] , Những con đường nhỏ [A7]
Hoa sữa [Gm] vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm. [Dm]
Có lẽ nào [A7] , anh lại quên em [C]
Có lẽ nào [A7] , anh lại quên em. [Dm]