Gặp nhau làm ngơ

 Tác giả : Trần Thiện Thanh

 Người đăng : administrator, 11 năm trước

b #
(G) Nhớ khi xưa lạ (Am) nhau, chung một (D) đường kẻ trước người (G) sau
(Bm) Chàng lặng đi theo (Em) nàng, hát vu (C) vơ mấy câu nhạc (Em) tình
Nàng làm như vô (Em) tình, gái đoan (C) trang dễ đâu làm (G) quen

(G) Lối đi qua nhà (Am) em, nghe nồng (D) nàn mùi dạ lí thật (G) thơm
Khi đêm (Bm) sang, đom đóm đong (Am) đưa, giờ nàng đã ngủ (Em) chưa
Đi lang (G) thang khuya lắc khuya (Am) lơ, (C) đèn nhà ai tắt (G) sớm
Ôm suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết là thư
Hai hôm (G) sau mới dám đưa (Am) thư, nàng nhận (D) nhưng làm (G) ngơ

(G) Nhớ khi xưa còn (Am) thơ, đi cùng (D) đường gặp nhau cứ làm (G) ngơ
Chuyện tình yêu ban (Em) đầu, mấy (C) ai may mắn chung nhịp (Em) cầu
Nang đội hoa theo chồng, nước mắt (C) tôi rớt bên bờ (G) sông
(G) Đã không như là (Am) mơ, nếu tình (D) cờ gặp xin cứ làm (G) ngơ

Cùng tác giả Trần Thiện Thanh