Đi học

 Tác giả : Bùi Đình Thảo - Minh Chính

 Người đăng : administrator, 53 năm trước

b #
Hôm (C) qua em tới (Am) trường,
mẹ (F) dắt tay từng (C) bước... ớơ...
Hôm (Am) nay mẹ lên (Em) nương,
một (F) mình em tới (C) lớp
Hương (Am) rừng thơm đồi (Em) vắng,
nước (F) suối trong thầm (C) thì
Cọ (F) xoè ô che (Dm) nắng,
râm (F) mát đường em (C) đi
Trường của em be (Am) bé,
nằm (F) lặng giữa rừng (C) cây... áa
Cô giáo em tre (Em) trẻ,
dạy em hát rất (C) hay
Hương (Am) rừng chen hương (Em) cốm,
cá dưới khe thầm (C) thì
Cọ xoè ô che (Dm) nắng,
râm mát đường em (C) đi