Đêm Trường Sơn nhớ Bác

 Tác giả : Chưa Xác Định

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

b #
[G] Đêm [D] Trường [Em] Sơn
[G] Chúng cháu [D] nhìn [Em] trăng [D] nhìn [Em] cây
Cảnh [G] về [Am] khuya như [B] vẽ
Bâng [C] khuâng chúng [Am] cháu nghĩ
[Am] Bác [B] như [Am] đã [C] đến nơi [Em] này

[C] Ơi đêm [D] Trường [C] Sơn
[C] Nghe [D] tiếng [Em] suối [D] trong [C] như [D] tiếng [Em] hát [D] [C] xa
Mà [Em] ngỡ như từ Pác Bó [C] suối về [G] đây ngân nga
[G] Âm vang [B7] Trường [G] Sơn. Âm [Am] vang [Em] Trường [Am] Sơn
[Em] Đường Trường [G] Sơn mang bóng [Em] hình [Am] của [G] Bác
[Am] Đường Trường [Em] Sơn chúng [G] cháu [Am] dồn [G] chân [D] bước
Con [G] đường của [B] Bác [Am] mới đi [Em] qua

[G] Đêm [D] Trường [Em] Sơn
[G] Vẫn thấy [D] mùa [EM] trăng [D] ngàn [Em] xưa
Tỏa [G] ngàn [Am] hương thương [B] nhớ
Bâng [C] khuâng chúng cháu [Am] thấy
[Am] Bác [B] như [Am] đang [C] đứng nơi [Em] này

[C] Ơi đêm [D] Trường [C] Sơn
[C] Nghe [D] tiếng [Em] suối [D] trong [C] như [D] tiếng [Em] hát [D] [C] xa
Mà [Em] ngỡ như từ Pác Bó [C] suối về [G] đây ngân nga
[G] Âm vang [B7] Trường [G] Sơn. Âm [Am] vang [Em] Trường [Am] Sơn
[Em] Đường Trường [G] Sơn mang bóng [Em] hình [Am] của [G] Bác
[Am] Đường Trường [Em] Sơn chúng [G] cháu [Am] dồn [G] chân [D] bước
Con [G] đường của [B] Bác [Am] mới đi [Em] qua

Cùng tác giả Chưa Xác Định