Cho con

 Tác giả : Phạm Trọng Cầu

 Người đăng : administrator, 11 năm trước

b #
Ba (G) sẽ là cánh (D) chim
Đưa (Em) con đi thật (D) xa
Mẹ (Am) sẽ là cành (C) hoa
Cho (D7) con cài lên (G) ngực
Ba mẹ là lá (Am) chắn Che
chở suốt đời (G) con
Vì (C) con là con (D) ba
Con (Am) của ba rất (D) ngoan
Vì (Am) con là con (D) mẹ
Con của mẹ rất (G) hiền
Ngày (G7) mai con khôn (C) lớn
Bay đi khắp mọi (D7) miền
Con đừng quên con (Am) nhé
Ba (D7) Mẹ là Quê (G) Hương