Bước chân trên dãy Trường Sơn

 Tác giả : Vũ Trọng Hối

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

b #
[Em] Ta vượt trên triền núi [Am] cao Trường Sơn.
Đá [C] mòn mà đôi [D] gót không [B7] mòn.
[Em] Ta đi [D] nhằm phương [G] Nam
Gió [D] ngàn đưa [G] chân ta [D] về quê [G] hương.
Quân [Em] về trong [D] gió [G] đang [D] dâng [G] triều [B] lên.
[D] Máu thấm [G] đường ta [D] đi
Lẫn [G] mồ hôi [D] rơi tình quê tha [Bm] thiết .
Ta [Am] đi theo ánh [B7] lửa từ [C] trái [B7] tim [Em] mình.

[Em] Xưa Trường Sơn rừng vắng [Am] núi mù sương.
Theo [C] Đảng mạnh chân [D] bước lên [B7] đường.
[Em] Trên con [D] đường ta [G] đi
Lũ [D] trào thác [G] xối muỗi [D] rừng vắt [G] núi.
Ôi! [Em] miền Nam [D] đó [G] dang [D] tay [G] gọi [B] tới.
[D] Núi vút [G] thành vách [D] đứng
Nắng [G] hè khét [D] đá, rừng khuya mất [Bm] lối.
Ta [Am] đi theo ánh [B7] lửa từ [C] trái [B7] tim [Em] mình.

[Em] Ta là con của núi [Am] non Trường Sơn.
Nối [C] mạch tình quê [D] giữa hương [B7] ngàn.
[Em] Ôi! Núi [D] rừng che [G] ta
Núi [D] rừng bao [G] vây quân [D] thù bốn [G] phía.
Con [Em] đường Nam [D] Bắc [G] thiêng [D] liêng [G] tình [B] nghĩa .
[D] Nơi chân [G] trời đang [D] dâng
Sắc [G] hồng đang [D] lan, lòng ta như [Bm] nắng.
Ta [Am] đi theo ánh [B7] lửa từ [C] trái [B7] tim [Em] mình.

[Em] Con đường đi lửa máu [Am] theo từng giây.
Chuyến [C] hàng vào Nam [D] nghĩa thêm [B7] dầy.
[Em] Mỗi thước [D] đường vươn [G] xa
Chuyến [D] hàng ta [G] vô góp [D] phần chiến [G] thắng.
Tấm [Em] lòng miền [D] Bắc [G] đang [D] mong [G] chờ [B] ta.
[D] Tiến dưới [G] cờ chiến [D] thắng
Quyết [G] giành thống [D] nhất, đời cao tiếng [Bm] hát.
Ta [Am] đi theo ánh [B7] lửa từ [C] trái [B7] tim [Em] mình.