Ai đưa em về

 Tác giả : Nguyễn Ánh 9

 Người đăng : administrator, 11 năm trước

b #
Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về
Đường [C] khuya sao trời lấp [Am] lánh
Đêm nay anh đưa em [D] về
Mắt em sao chiếu long [G] lanh

Đêm [G] nay khi em đi [Em] rồi
Đường [C] khuya riêng một mình [Am] tôi
Đêm nay khi em đi [D] rồi
Tôi về đếm bước lẻ [G] loi [G7]

Người yêu [C] ơi trong tình muộn
Người yêu [G] ơi trong tình buồn
Trọn tình [A] yêu ta đã trao [D] nhau
Hãy quên niềm [G] đau [G7]
Thời gian [C] ơi xin dừng lại
Thời gian [G] ơi xin dừng lại
Cho đôi tình [A] nhân yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly [D] tan

Đêm [G] mai ai đưa em [Em] về
Mình [C] em trên hè phố [Am] vắng
Đêm mai ai đưa em [D] về
Mắt em lệ ướt long [G] lanh
Đêm [G] mai không ai đưa [Em] về
Người [C] ơi xin đừng hờn [Am] dỗi
Đêm mai cô đơn đi [D] về
Xin người hãy nhớ tình [G] tôi