Bèo dạt mây trôi

 Tác giả : Dân Ca

 Người đăng : administrator, 10 năm trước

b #
[G] Bèo dạt mây [D/F#] trôi, chốn xa xôi,
Anh [Em] ơi, em vẫn [C] đợi... í i ì... bèo dạt [D]
[G] Mây í i ì... [D/F#] trôi,
chim [Em] sa, tang tính [C] tình... í i ì..., cao vời [D]
[C] Ngậm một tin [G] trông, hai [D/F#] tin [Em] đợi,
ba bốn [C] tin chờ, sao [D] chẳng thấy [G] anh...
[G] Một mảnh trăng [D/F#] treo, suốt năm canh,
Anh [Em] ơi, trăng đã [C] ngả... a á à... ngang đầu [D]
[G] Thương nhớ... ờ ơ... [D/F#] ai, sao [Em] rơi... đêm sắp [C] tàn...
trăng tà [D] , [C] cành tre đưa trước [G] gió làn [D/F#] gió la [Em] đà
em vẫn [C] mong chờ, sao [D] chẳng thấy [G] anh...

[G] Mòn mỏi chim [D/F#] bay chốn nơi nao
Anh [Em] ơi, em ngóng [C] đợi mỏi mòn [D]
[G] thương nhớ [D/F#] ai chim [Em] ơi cho nhắn [C] một đôi lời [D]
[C] người đi xa có [G] nhớ là [D/F#] nhớ ai [Em] ngồi
trông cánh [C] chim trời sao [D] chẳng thấy [G] đâu...